Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 29.03.19 Annet

Sted: Heradsbygdveien

Rekkverket på Heradsbygdveien over gang tunnelen mot Helgerud skole er falt ned.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune