Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 21.03.19 Vann og avløp

Sted: Støalandet 40

Tett rør under vei inn til nr 40,42 etc fra Støalandet og evt under vei Støalandet. Alt vannet samler seg i vår oppkjørsel. Røret er antaglig fryst. Er det noe dere kan sjekke -takk

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd beskjed

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune