Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 21.03.19 Ingen valgt

Sted: Steinliveien 11

Hei nå skraper dere veien det er bra , da er det bare å kjøre vekk snø å is som blei skrapa opp . Hilsen J M S

Kommentar fra kommunen:
Har gitt entreprenøren beskjed

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune