Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 20.03.19 Hull i vei

Sted: Flattumsgate

flere hull i veien Flattumsgate mot Stabellgate i svingen

Kommentar fra kommunen:
Dette er fylkesvei ta kontakt med NCC 98251040

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune