Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 19.03.19 Hull i vei

Sted: St√łalandet 20

Svært mange og dype hull i veien.

Kommentar fra kommunen:
har gitt veiavd beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune