Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 18.03.19 Annet

Sted: Vestliveien

Håper det er mulig å få fylt opp kasse med strøsand som er satt ut i området mellom bakkene. Det er veldig glatt i sideveiene.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune