Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 18.03.19 Annet

Sted: Livveien

Det er ikke brøytet i Livveien. Det ligger 12-18 cm med slaps og snø, som fryser til is på natta og gjør det veldig vanskelig å kjøre. Samt at frontspoileren på bilene blir kjørt i stykker. Det skraper under bilen når man kjører.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune