Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 18.03.19 Annet

Sted: Paasche aaensvei

Veien er veldig sporer. Flere biler kommer ikke opp og må parkere andre steder. Ser behov for skraping. Kom mye snø i helgen og det ble ikke brøytet før mildvær kom. Var mye løs snø i helgen.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune