Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 17.03.19 Annet

Sted: Færdenmarka

Det må brøytes/skrapes i Færdenmarka. Færdenveien er tilnærmet ufremkommelig

Kommentar fra kommunen:
Har gitt beskjed til entreprenøren om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune