Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 13.03.19 Annet

Sted: Gamle Ã…dalsvei 105

Ikke brøytet fra brua og ut.

Kommentar fra kommunen:
Kommer etter hvert

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune