Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 12.03.19 Annet

Sted: Schjongsgate 1

Gatelys i gangveien ved Haugli bilbutikk. Lyser rett inn soverom. Gammelt armatur- vil bli bedre med armatur som lyser nedover.

Kommentar fra kommunen:
Da gangvegen langs elva parallelt med Schjongsgate og Tyristrandgata ble anlagt så ble det montert rundtlysende armatur på gangvegen med tilhørende avstikker til Schjongsgate. Disse armaturene lyser 360 ° og er derfor synlig for mange beboere i nærheten. Det er mulig at lyset kan stenges ute med blendingsgardin.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune