Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 10.03.19 gatelys

Sted: Gneisveien 25

Gatelyset virker bare noen minutter etter det er slått på. Etter det er det ikke lys i det før neste dag igjen.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune