Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.03.19 gatelys

Sted: Sørflatveien 40-42

Gatelyslampe tenner og slokker hele tiden ved Sørflatveien 40-42.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettservice beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune