Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 06.03.19 Annet

Sted: Lageshallgaten Hellebakken

Hellebakken blir på toppen avgata inntil det renovert hus aldri strødd. Maskin kommer ikke til må hjøres for hånd. Kantewn/fortauet ved det vesle hoset er for smal for barnevoger og
Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune