Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 05.03.19 gatelys

Sted: Gneisveien 25

Gatelys utenfor Gneisveien 25 virker ikke.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt nettservice beskjed

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune