Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 05.03.19 Hull i vei

Sted: Oppen√•sveien 1

Dypt hull i asfalten i krysset Oppenåsen-Heradsbygdveien

Kommentar fra kommunen:
Veiavd har fått beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune