Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 05.03.19 gatelys

Sted: Ankersgt

4 punkter belysning i ankersgt er mørke. Nærmest gullagata

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettservice beskjed. blir rettet på i uke 33

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune