Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 04.03.19 Hull i vei

Sted: Huginveien

Komlokk løftet underbrøyting store hull rundt. Store sjanse for ødelagte felger og hull i bunnpanner

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune