Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 27.02.19 Annet

Sted: Loveien

Hei! Loveien har i flere år vært svært dårlig og bør totalrenoveres. Veien forverres for hvert år som går og det følger trafikkrisiko å kjøre på Loveien. Kommunen bør ta tak i dette , det er helt uakseptabelt at veiene kun fylles på med litt asfalt som kun gjør hullene større og verre.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune