Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 25.02.19 Annet

Sted: Jørgen Thons Vei 7

Det har ikke blitt måka/skrapa i Gullagata/Jørgen Thons Vei på Holttangen i helgen og det begynner nå å bli litt ugreit å kjøre.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune