Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 25.02.19 Hull i vei

Sted: almebakken

stort hull som blir gradvis større i kjørefeltet ned fra Almemoen. Bør fikses så ikke biler blir ødelagt

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd beskjed om lapping

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune