Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 24.02.19 Hull i vei

Sted: Vesterngata

Vesterngata, rett før lyskryss, HULL I VEIEN!! HASTER!!

Kommentar fra kommunen:
Dette er fylkesvei, ta kontant med staten vegvesen

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune