Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 19.02.19 Hull i vei

Sted: Bakken ved gamle handelsskolen

Det er et veldig stort hull og et ganske stort hull litt oppi bakken. Ligger nær hverandre slik at det blir vanskelig å kjøre uten å treffe minst et av dem.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt beskjed om lapping

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune