Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 19.02.19 Vann og avløp

Sted: Høybyveien 9b

Oversvømmelse i kryss, fint om det åpnes avløp

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune