Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 19.02.19 Annet

Sted: Gatene på Hallingby

Det var en traktor som tok lit i går kveld. Veiene må skrapes.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt entreprenøren beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune