Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 05.02.19 Annet

Sted: Sagaveien 15

Hei! Det blir ikke måket fra postkassene, og opp til eneboligene. Vi er 6 husstander som bor opp denne veien. Kan kommunen ta med denne veien i brøytejobbene sine? Mvh Henrik

Kommentar fra kommunen:
Vi har mange slike veier som ikke er overtatt til kommunal drift

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune