Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 05.02.19 Annet

Sted: Støalandet

Fortsatt ikke brøytet i veiens fulle bredde her !

Kommentar fra kommunen:
Det vil bli utbedret når det slutter og snø

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune