Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 



Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 04.02.19 gatelys

Sted: Gneisveien 25

Gatelys utenfor Gneisveien 25 lyser ikke.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettservice beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune