Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 04.02.19 Annet

Sted: Kremleveien, 28

Snø på snuplass må løftes/skyves lenger inn slik at det ikke sperrer innkjøring til bolig

Kommentar fra kommunen:
Har gitt entreprenøren beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune