Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 04.02.19 Annet

Sted: Nordmoveien

Umulig for personbiler og se om det er klart når man skal svinge ut på rv 7 mot Hønefoss fra Nordmoveien. Snøen må dyttes inn mot jernbanen for at det skal bli sikt.

Kommentar fra kommunen:
Entreprenøren er varslet om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune