Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 22.01.19 Annet

Sted: Ringeriksgataxtyristradgata

Etter en vannlekkasje i Ringeriksgata har det blitt masse is i dette t-krysset. Her må dere komme å strø, før det skjer en ulykke. Bare holke der.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt beskjed til veiavd.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune