Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 21.01.19 Skilt-Trafikk

Sted: hellebakken

dårlig skilting...bilførere ser ikke skiltet med rød og hvit pil. Veibanen er svært glatt og sporete. Kan noe gjøres?

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune