Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 19.01.19 gatelys

Sted: Nedre Nordbergveien 6

Ett gatelys skrur seg av og på kontinuerlig utenfor Nedre Nordbergvei 6. Irriterende!

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettservice beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune