Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 17.01.19 Annet

Sted: Fjellveien

Snuplassen mellom nr. 23 og 25 i Fjellveien har ikke vært brøytet i hele vinter, Snuplassen tilhører Fjellveien som er Kommunal vei - Må Brøytes Tusen takk

Kommentar fra kommunen:
Har gitt entreprenøren beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune