Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 16.01.19 Annet

Sted: Anettesvei 12

Avtalt bröyting ikke gjennomfört slik vi avtalte. All snö fra naboens parkeringsplass og vei presses over på nabotomt og ödelegger hekk.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt entreprenøren beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune