Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 07.01.19 Annet

Sted: Loveien

Veibom ,Loveien-Harehaugveien, lukker seg ikke.Når servicebom står åpen brukes gangveien som en ordinær veg.Det medfører farlige situasjoner daglig

Kommentar fra kommunen:
har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune