Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 07.01.19 Annet

Sted: Veiginveien

Et tre er brukket et stykke oppe på stammen og henger utover fellesparkeringen i Veigin Borettslag. Treet har rot i skråningen ned mot Veienmarka og står - etter det undertegnede forstår - på kommunens eiendom. Litt vind vil kunne få treet til å falle. Kan medføre fare for skade på personer eller materiell.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune