Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 06.01.19 gatelys

Sted: Sandakerveien 438

Gatelys virker ikke i Sandakerveien 438

Kommentar fra kommunen:
Dette tilhører fylke ta kontakt med dem

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune