Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 30.12.18 Annet

Sted: kryss ACgt / Sunngata

Høy hekk hindrer sikt. Skaper farlige trafikale hendelser.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune