Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 29.12.18 Hull i vei

Sted: Vesterngata

Stort hull i veien ved lyskrysset npr du kommer fra Klekken og skal til Hønefoss

Kommentar fra kommunen:
Dette er fylkesvei ta kontakt med Staten vegvesen

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune