Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 26.12.18 Annet

Sted: Snipphaugen 22

veien fra Haugsbygd til Viul er meget glatt og vi venter besøk fra familien. Hvor er de som har påtatt seg å strø veiene våre?


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune