Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 26.12.18 Annet

Sted: GrÃ¥steinveien 15, 3518 Hønefoss

Speilglatt, må strø Bålerudveien og Gråsteinveien.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune