Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.12.18 Annet

Sted: Bergveien

Bergveien, Heradsbygda 3518 Har ikke blitt brøytet siden snøen kom for en ca. en uke siden

Kommentar fra kommunen:
Har gitt entreprenøren beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune