Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 08.12.18 gatelys

Sted: Veiginveien 25-33

Gatelys står og blunker. Feil meldt gejtatte ganger, men problemer er det fremdeles. Ser at denne melding er fullstendig bortkastet, men allikevel. Klikk i kartet, vet ikke Kommunen hvor Veiginveien er?

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettservice beskjed

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune