Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 21.11.18 gatelys

Sted: Tolpinrudveien ( gangvei )

Gatelys på gangvei fra Tolpinrudveien og mot hønefoss virker ikke, har ikke virket på over et år. Har meldt inn samm sak før.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettservice beskjed

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune