Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 20.11.18 Annet

Sted: Sverre f halvorsensvei

Ønske om fartsdumper! Etter at veien ble bedret i høst noe som var etterlengtet har vi ikke lengre naturens egne fartsdempere! Her bor det så mange barn og skolebarn som daglig ferdes, mens bilene som kjører gjennom gaten holder ekstremt høy fart! Mitt barn ble nesten påkjørt forleden dag. Gatene rundt har fartsdumper mens denne gaten har ikke!

Kommentar fra kommunen:
Dette må vi komme tilbake til våren og utføre

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune