Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 12.11.18 Hull i vei

Sted: Støalandet

Da har det regnet noen dager igjen og alle hullene er kommet tilbake langs elven og til Støavangen, fint om man får skrapet over raskt før frosten eventuellt kommer..

Kommentar fra kommunen:
Jeg har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune