Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 



Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.11.18 Hull i vei

Sted: Skogfaret, 3513 Hønefoss

Mange og dype hull i et parti der Skogfaret tar av fra Nansenveien. Det trengs et lass med grus og litt høvling.

Kommentar fra kommunen:
har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune