Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 07.11.18 gatelys

Sted: BĂ„lerudveien 76

Lys gÄtt

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettservise beskjed

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune