Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 



Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 07.11.18 gatelys

Sted: Storetjernveien 11

gatelyset virker ikke ved storetjernveien 11.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettwervice beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune